asocpm.blogspot.com trafic.ro

joi, 17 martie 2011

Parlamentul European

Persoanele cu handicap cu studii medii sau universitare își pot depune între 15 martie și 15 mai 2011 candidatura pentru un stagiu profesional renumerat oferit de Parlamentul European.

Stagiul durează cinci luni și începe la 1 octombrie 2011.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  1. să fie cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei ţări candidate;
  2. să aibă peste 18 ani la data începerii stagiului;
  3. să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi să cunoască bine o altă limbă dintre acestea;
  4. să nu fi beneficiat de un stagiu remunerat sau să nu fi exercitat o activitate remunerată pentru o perioadă de peste patru săptămâni consecutive în cadrul unei instituţii europene sau pe lângă un deputat sau grup politic din Parlamentul European;
  5. să poată atesta existenţa unui handicap (certificat medical sau certificatul de încadrare în grad de handicap emis de autoritatea naţională).
Candidaţii vor fi selectaţi în urma unei evaluări a meritului şi a competenţelor lor, profilul fiecăruia fiind raportat la locurile de stagiu disponibile.

Candidaturile se depun numai în format electronic, pe situl Parlamentului European.

Mult succes!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu